ČAKAJÚ NÁS PRÍSNEJŠIE TRESTY ZA RÝCHLOSŤ A TELEFONOVANIE!

Do parlamentu mieri novela zákona o cestnej premávke. Pripravilo ju Ministerstvo vnútra. Po vyhodnotení pripomienok v jednotlivých výboroch bude návrh predložený na rokovanie vlády. Tu sú hlavné zmeny. Pribúdajú nové kategórie závažných porušení pravidiel cestnej premávky a mení sa aj potrebný vek na získanie jednotlivých vodičských oprávnení.

Tou najdôležitejšou zmenou je fakt, že do kategórii závažných porušení pravidiel sa vracia rýchlosť. Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti (v obci o 20 km/h a viac a mimo obce o 30 km/h a viac) bude hroziť vodičovi nielen vyššia pokuta, ale aj zákaz činnosti. Doteraz platilo, že prekročenie rýchlosti nie je závažným porušením pravidiel, jediné, čo vodičom za to hrozilo bola vysoká pokuta.

Identický postih chystá novela aj pre držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia motorového vozidla. Aj tu bude hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti.

V novelizácii zákona o priestupkoch navrhuje ministerstvo častejšie využívanie prejednávania priestupkov v správnom konaní. Správny orgán by tak mohol ukladať aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia využívané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky – napríklad preskúšanie odbornej spôsobilosti či zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

MENIA SA AJ VEKOVÉ LIMITY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE

Novela preberá európsku smernicu. Umožní udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti.

Pri skupinách C a CE sa navrhuje znížiť minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov. Pre takýchto vodičov bude platiť povinnosť byť zároveň aj držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km.

Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4 250 kg s pohonom na alternatívne palivá.

FOTO: MINV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Štýlové hodinky k autu do 400 eur? Tu sú naše tipy!

Test: Kia Sorento Hybrid