Viete kedy vás môže zastaviť mestský policajt?

Mestská polícia má odlišné právomoci, než štátna aj napriek tomu vás však v určitých momentoch môže zastaviť. Neznamená to však, že majú rovnaké právomoci ako štátni policajti.

Metská alebo aj inak obecná polícia, ktorej zriaďovateľom je mesto/obec na základe všeobecne záväzného nariadenia môže v istých situáciach kontrolovať aj vodičov. Jej právomoci na poli dopravy sú v porovnaní so štátnou políciou značne obmedzené. Mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. V praxi to znamená, že vás môžu pokutovať za nedodržanie takzvanej zákazovej značky (B1 až B37). Pričom výška samotnej pokuty závisí od aktuálneho sadzobníka pokút. Pri kontrole od vás môžu požadovať iba občiansky preukaz!

Právomoci spadajúce pod mestskú políciu:

– zákaz zastavenia

– zákaz státia

– zákaz vjazdu

– zákaz odbočovania

– zákaz otáčania

– prikázaný smer jazdy

– prikázaný smer obchádzania

– vyhradené parkovisko

– parkovisko

– zóny: obytná, pešia, školská, zóna s dopravným obmedzením

Okrem toho má mestská polícia právo použiť technické prostriedky, ktoré zabránia odchodu vozidla. Ľudovo povedané, môžu nasadiť „papuče“. Podľa zákona tak môže urobiť v prípade vozidla v pátraní alebo vtedy, ak „vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava“. Tieto prostriedky musia byť viditeľne označené názvom útvaru a policajt musí o ich použití informovať štátnu políciu.

Takisto môže nariadiť odťah vozidla v prípade:

– že vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,
– prípadne stojí na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
– parkuje bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky,
– na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zák. č 8/2009 Z. z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Test: Citroën Berlingo PureTech 130 S&S

Test: Opel Grandland X Plug in Hybrid 4