Test pre autoškolu: 01

Prvý test zo série testov na vodičák.

 • Otázka z

  1. Dať prednosť v jazde sa rozumie

  • a) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
  • b) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,
  • c) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.
 • Otázka z

  2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

  • a) svetlá vo vnútri vozidla,
  • b) diaľkové svetlomety,
  • c) stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.
 • Otázka z

  3. Vodič

  • a) môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj,
  • b) nesmie počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky,
  • c) nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio.
 • Otázka z

  4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

  • a) s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou,
  • b) najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou,
  • c) len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou.
 • Otázka z

  5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie

  • a) okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu,
  • b) zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu,
  • c) znižovať rýchlosť jazdy.
 • Otázka z

  6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

  • a) 20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m,
  • b) 30 m,
  • c) na ktorú má rozhľad.
 • Otázka z

  7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

  • a) len protiidúcim vozidlám,
  • b) protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku,
  • c) len protiidúcim motorovým vozidlám.
 • Otázka z

  8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,

  • a) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
  • b) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
  • c) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci.
 • Otázka z

  9. Účastník dopravnej nehody

  • a) nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody,
  • b) je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil,
  • c) je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.
 • Otázka z

  10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

  • a) znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov,
  • b) znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov,
  • c) upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.
 • Otázka z

  11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

  • a) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,
  • b) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne,
  • c) nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.
 • Otázka z

  12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

  • a) umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,
  • b) bezodkladne privolať odťahovú službu,
  • c) mať bezpečnostný odev oblečený.
 • Otázka z

  13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

  • a) po chodníku,
  • b) po cestičke pre cyklistov,
  • c) po ľavej krajnici.
 • Otázka z

  14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

  • a) sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky,
  • b) najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,
  • c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.
 • Otázka z

  15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

  • a) u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,
  • b) u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,
  • c) u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.
 • Otázka z

  16. Táto dopravná značka upozorňuje na

  • a) železničné priecestie bez závor,
  • b) kríženie cesty s električkovou koľajou,
  • c) križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.
 • Otázka z

  17. Táto dopravná značka zakazuje

  • a) vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám,
  • b) vjazd vozidlám vyznačených druhov,
  • c) predchádzanie vozidiel vyznačených druhov.
 • Otázka z

  18. Táto dopravná značka

  • a) informuje o smere a vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci),
  • b) prikazuje odbočiť vľavo,
  • c) vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou.
 • Otázka z

  19. Táto dopravná značka znamená:

  • a) Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom),
  • b) Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu,
  • c) Smerová tabuľa k miestnemu cieľu.
 • Otázka z

  20. Táto dopravná značka

  • a) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne,
  • b) je návesťou pred križovatkou,
  • c) je smerovou tabuľou s diaľkovým cieľom.
 • Otázka z

  21. Táto dopravná značka znamená:

  • a) Koniec viacerých zákazov,
  • b) Koniec obce,
  • c) Koniec obytnej zóny.
 • Otázka z

  22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

  • a) vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
  • b) smer obchádzky,
  • c) úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
 • Otázka z

  23. Takéto označenie sa musí použiť na

  • a) autobuse prepravujúcom deti,
  • b) vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne),
  • c) osobnom automobile prepravujúcom deti.
 • Otázka z

  24. Ako prvé vojde do križovatky

  • a) zelené vozidlo,
  • b) modré vozidlo,
  • c) červené vozidlo.
 • Otázka z

  25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre

  • a) vodiča zeleného vozidla,
  • b) vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,
  • c) chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.
 • Otázka z

  26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

  • a) prvé,
  • b) posledné,
  • c) druhé.
 • Otázka z

  27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

  • a) 1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,
  • b) 1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,
  • c) 1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Test: Opel Grandland X Plug in Hybrid 4

Aké emisie Nox má starý Mercedes-Benz W123 z roku 1982? Budete prekvapení!